• Kontaktujte nás na: +420 604 239 996

PROGRAM DE DIETRICH PLUS - PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA 5 LET

Nově Vám nabízíme možnost zakoupit prodlouženou záruku v délce 5 let na kondenzační kotle De Dietrich s výkonem do a včetně 40 kW, která Vám zajistí profesionální péči a dohled nad Vaším kotlem po další tři roky po uplynutí zákonem stanovené záruční doby. Nákupní cena prodloužené záruky je 2.399,- Kč s DPH. Na prodloužené období záruky (tj. 3-5. rok od uvedení kotle do provozu) se vztahují stejné záruční podmínky jako na první dva roky provozu zařízení a jejich celé znění naleznete na zadní straně záručního listu.

Prodlouženou záruku lze aktivovat pouze prostřednictvím autorizovaných servisních středisek. a to do 3 měsíců od data prvního uvedení do provozu.

Podmínkou je provádění pravidelné a mimořádné údržby daného zařízení, a to podle platných technických norem a pokynů výrobce autorizovanou servisní firmou. Společnost BDR Thermea (Czech republic) s.r.o. neodpovídá za případné přímé i nepřímé škody na osobách a věcech vzniklé následkem neodborného zásahu neautorizovaným servisním pracovníkem nebo jinou osobou.

Podrobné informace týkající podmínek a ceny prodloužené záruky Vám poskytne nejbližší autorizované servisní středisko.

Kontaktní formulář