• Kontaktujte nás na: +420 604 239 996

Připravte se včas: V září 2022 bude zakázán provoz kotlů 1. a 2. emisní třídy

Prodej kotlů, které nejvíce škodí životnímu prostředí, tedy nejnižších emisních tříd, skončil už před dvěma lety. Od září 2022 je dle zákona o ochraně ovzduší z roku 2012 nebude možné ani provozovat. Tomu, kdo zákaz poruší, hrozí pokuta až do výše 50 tisíc korun. Informuje o tom ministerstvo životního prostředí.

Od roku 2022 budou moci být v provozu pouze kotle na tuhá paliva, které splňují minimálně 3. emisní třídu, zpravidla se jedná o kotle s datem výroby po roce 2000. Emisní třídu kotle je možné dohledat na výrobním štítku daného kotle nebo v jeho dokumentaci. Pokud není údaj uveden na štítku nebo se jedná o kotel, který žádný výrobní štítek nemá, je více než pravděpodobné, že kotel povolené emise splňovat nebude. K výměně zastaralých kotlů doporučuje ministerstvo životního prostředí využít probíhajících celorepublikových kotlíkových dotací.

Co a kdy bylo či bude zakázáno

 

1. 1. 2014: Zákaz umisťování na trh (je však možný doprodej zásob) pro kotle 1. a 2. emisní třídy.
1. 1. 2018: Zákaz umisťování na trh (je však možný doprodej zásob) kotle 3. emisní třídy. Nadále bude povolena bude jen 4. a vyšší.
1. 9. 2022: Zákaz provozu kotlů 1. a 2. emisní třídy (budou v provozu pouze kotle na tuhá paliva, které splňují minimálně 3. emisní třídu, tedy zpravidla s rokem výroby po roce 2000).
Od 1. 1. 2020 budou muset všechny kotle uváděné na trh splňovat ekodesign.

Se žádostí o kotlíkovou dotaci neváhejte. První vlna kotlíkových dotací postupně končí ve všech krajích, o dotaci na nový kotel až 127 500 Kč byl obrovský zájem. Druhou vlnu kotlíkových dotací spustí MŽP na začátku příštího roku. Podmínky dotace budou záviset na vyhodnocení první výzvy. Kotlíkové dotace administrují pro MŽP kraje. Obraťte se proto na svůj krajský úřad a informujte se o aktuálním stavu. Kontakty na jednotlivé kraje.